Word Vriend

anbiWORD VRIEND VAN ARTZUID

Stichting Art Zuid heeft inmiddels een Vriendenclub met meer dan 300 donateurs. De waardering voor het initiatief blijft stijgen, gezien de groeiende bezoekersaantallen. Jong en oud genieten tijdens ARTZUID van de beelden en de gezelligheid op straat. Van 19 mei t/m 17 september 2017 vindt de 5e editie van ARTZUID plaats. Wij gaan er een feestelijke tentoonstelling van maken. Om dit mogelijk te maken, vragen wij uw support. Met een donatie van tenminste €75,- per jaar bent u al Vriend van ARTZUID, uiteraard is het ook mogelijk om meer te geven.

Uw donatie is aftrekbaar, omdat stichting Art Zuid door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Vriendschappen zijn jaarlijks opzegbaar voor 1 januari  door een mail te sturen aan communicatie@artzuid.nl

U ontvangt een ‘stenen’ VRIENDENPAS, die u recht geeft op:

o    Uitnodiging voor de openingsborrel van ARTZUID;
o    Gratis beeldencatalogus tijdens ARTZUID;
o    Periodieke nieuwsbrief;

U ontvangt een ‘stalen’ VRIENDENPAS, die u recht geeft op:

o    Uitnodiging voor alle openingsborrels van ARTZUID;
o    Gratis beeldencatalogus tijdens ARTZUID;
o    10 ansichtkaarten;
o    Gereserveerde picknicktafel op buurtpicknick tijdens ARTZUID;
o    Periodieke nieuwsbrief;

U ontvangt een ‘bronzen’ VRIENDENPAS, die recht geeft op:

o    Uitnodiging voor 1 persoon voor het openingsdiner van ARTZUID;
o    Uitnodiging voor alle openingsborrels van ARTZUID;
o    Gratis rondleiding voor 1 persoon tijdens ARTZUID;
o    Gratis beeldencatalogus tijdens ARTZUID;
o    20 ansichtkaarten;
o    Gereserveerde picknicktafel op buurtpicknick tijdens ARTZUID;
o    Periodieke nieuwsbrief;

U ontvangt een ‘Gouden’ VRIENDENPAS, die u recht geeft op:

o    Uitnodiging voor 2 personen voor openingsdiners van 2 edities ARTZUID;
o    Uitnodiging voor alle openingsborrels van ARTZUID;
o    Gratis rondleiding voor 2 personen tijdens 2 edities ARTZUID;
o    Gratis beeldencatalogus tijdens 2 edities ARTZUID;
o    20 ansichtkaarten;
o    Gereserveerde picknicktafel op buurtpicknick tijdens 2 edities ARTZUID;
o    Periodieke nieuwsbrief;